Caniadaeth y Cysegr is a Religious programme.

Tags

Caniadaeth y Cysegr

Detholiad o emynau William Williams, Pantycelyn, yng Nghapel Jewin yn Llundain. Christine James sy'n cyflwyno. Congregational singing in Jewin, a chapel in the heart of London.

Genre: Religious

When is Caniadaeth y Cysegr next on TV?

It's next showing on BBC Radio Cymru November 25th, 5:30am and on BBC Radio Cymru November 26th, 4:30pm. See more...