Aithris an Fheasgair is a News programme.

Aithris an Fheasgair

Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.

Genre: News

When is Aithris an Fheasgair next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal April 22nd, 5:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal April 23rd, 5:00pm. See more...