Aithris an Fheasgair is a News programme.

Tags

Aithris an Fheasgair

19/11/2018. Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine. National and local news from Monday to Friday.

Genre: News

When is Aithris an Fheasgair next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 5:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal November 20th, 5:00pm. See more...