Gleus is a Music programme.

Tags

Gleus

episode 11. Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le JS Bach, Eric Satie, Gustav Holst agus gu leòr eile. Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray. This week music from JS Bach, Eric Satie and Gustav Holst.

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Gleus next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal January 23rd, 4:00pm. See more...