Gleus is a Music programme.

Tags

Gleus

06/12/2017. Fuinn, c?isirean agus ?rain bho shaoghal ce?l clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. Air Gleus an t-seachdain sa ce?l le Berlioz, Mahler, John Rutter agus gu le?r eile. Melodies, choirs and songs from the world of classical music and beyond with John Murray. This week's choices include Berlioz, Mahler and John Rutter.

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Gleus next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal October 24th, 4:00pm. See more...