Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Tha òrain aig Marie an diugh bho Don Gibson, Tanya Tucker, Sarah Jory agus gu leòr eile. Marie Matheson's choices include Don Gibson, Tanya Tucker and Sarah Jory.

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 4:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:30pm. See more...