Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Anna Nic na Ceardaich le ceòl Americana bho leithid Rosanne Cash agus Garth Brooks. Anne Sinclair plays tracks by Rosanne Cash, Chris Stapleton and Garth Brooks. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal April 29th, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal May 1st, 4:00pm. See more...