Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Tha òrain aig Marie an diugh bho Ernest Tubb, First Aid Kit, Delta Ray agus gu leòr eile. Marie Matheson plays songs by Ernest Tubb, First Aid Kit and Delta Ray. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal June 26th, 4:00pm. See more...