Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Taghadh de cheòl Americana, sean is ùr. Cluinnear òrain bho na bràithrean Osborne, Kendell Marvel, Tim McGraw agus Dierks Bentley. Anne Sinclair presents Americana music. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal June 23rd, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal June 25th, 4:00pm. See more...