Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Tha òrain aig Marie an diugh bho High Valley, Dolly Parton, Sara Evans agus gu leòr eile. Marie Matheson's choices include High Valley, Dolly Parton and Sara Evans. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal May 29th, 4:00pm. See more...