Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Cluinnear ?rain bhon chlÓr aig Dwight Yoakam, 'Swimmin' Pools, Movie Stars' agus 's e Love Remains bho Hillary Scott clÓr na seachdain. Anne Sinclair presents new country music. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal October 31st, 4:00pm. See more...