Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Cluinnear òrain bho Keith Urban, Willie Nelson agus Nathan Carter. 'S e 'Welcome Home' bhon a' chòmhlan aig Zac Brown clàr na seachdain. Anne Sinclair presents Americana music. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal July 29th, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal July 31st, 4:00pm. See more...