Failt' air an Duthaich is a Music programme.

Tags

Failt' air an Duthaich

Cluinnear òrain bho Chris Stapleton, Jim Lauderdale, Dolly Parton agus 's e So You Wannabe An Outlaw bho Steve Earle clàr na seachdain. Anne Sinclair presents Americana music. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Failt' air an Duthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal August 26th, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal August 28th, 4:00pm. See more...