Fàilt' air an Dùthaich is a Music programme.

Fàilt' air an Dùthaich

Taghadh de cheòl dùthchail sean is ùr.

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Fàilt' air an Dùthaich next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal December 11th, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal December 13th, 4:00pm. See more...