Caithream Ciùil is a Music programme.

Tags

Caithream Ciùil

11/12/2018. Ceòl Gaidhealach's Ceilteach agus fiosrachadh air dè a tha dol agaibhse gach feasgar. Gaelic and Celtic music and a round-up of what's on. Cuir fios thugainn mu de tha dol agaibhse / Send us your what's-on information dethadol@bbc.co.UK.

Genre: Music

Running Time: 120 minutes (approx)

When is Caithream Ciùil next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 2:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 2:00pm. See more...