Caithream Ciùil is a Music programme.

Caithream Ciùil

Ceòl Gàidhealach 's Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse gach feasgar.

Genre: Music

Running Time: 120 minutes (approx)

When is Caithream Ciùil next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 1:30pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 1:30pm. See more...