Caithream Ciùil is a Music programme.

Caithream Ciùil

Ceòl Gàidhealach 's Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse gach feasgar. Post-d - dethadol@bbc.co.uk.

Genre: Music

Running Time: 120 minutes (approx)

When is Caithream Ciùil next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 2:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal May 19th, 2:00pm. See more...