Caithream Ciùil is a Music programme.

Tags

Caithream Ciùil

Ce?l GÓidhealach 's Ceilteach agus fiosrachadh air dÞ a tha dol agaibhse gach feasgar. Gaelic and Celtic music, plus a round-up of what's on.

Genre: Music

Running Time: 120 minutes (approx)

When is Caithream Ciùil next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 2:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal June 27th, 2:00pm. See more...