Caithream Ciùil is a Music programme.

Tags

Caithream Ciùil

Ceòl Gàidhealach 's Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse gach feasgar. Gaelic and Celtic music and a round-up of what's on. Post-d - dethadol@bbc.co.UK.

Genre: Music

Running Time: 120 minutes (approx)

When is Caithream Ciùil next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 3:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal January 22nd, 2:00pm. See more...