Caithream Ciùil is a Music programme.

Tags

Caithream Ciùil

Mairead NicIllinnein le ceòl Gàidhealach 's Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse. Gaelic and Celtic music, and a round-up of what's on. Post-d - dethadol@bbc.co.UK.

Genre: Music

Running Time: 120 minutes (approx)

When is Caithream Ciùil next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 2:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal September 27th, 2:00pm. See more...