Eorpa is a Magazine Programme programme.

Image for the Magazine Programme programme "Eorpa"

Tags

Eorpa

Air Eòrpa na seachdain-sa, aithisg shònraichte bho Darren Linc is e ann an Cosobho far a bheil barrachd a' fàgail an dùthaich airson a dhol an sàs ann an cogadh san Ear Mheadhanach na sluagh sam bith eile san Roinn Eòrpa. Ach cò iad, carson a tha iad a' falbh, agus dè a tha Riaghaltas Chosobho a' dèanamh airson dèiligeadh riutha as dèidh dhaibh tilleadh? Reports on the most important stories from across Europe. In this week's programme, Darren Laing presents a special report from Kosovo, where more are leaving to fight the war in the Middle East than anywhere else in Europe. But who are they, and how is the Kosovan government dealing with them on their return?

Genre: Magazine Programme

When is Eorpa next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tomorrow, 8:30pm and on BBC 2 Scotland February 24th, 6:30pm. See more...