Eorpa is a Magazine Programme programme.

Image for the Magazine Programme programme "Eorpa"

Tags

Eorpa

Air Eòrpa na seachdain-sa, bha Alasdair Friseal anns A' Phortagail far an do bhàsaich còrr is 40 neach anns an taobh a tuath dhen dùthaich as deidh teintean uabhasach, agus bha Darren Linc anns an t-Suain is trioblaidean aca smachd a chumail air aireamhean thuirc nimh. Bi Eòrpa air ais tràth an ath-bhliadhna. Reports on the most important stories from across Europe. On this week's programme, Alasdair Fraser reports from the north of Portugal, where recent wild fires have killed over 40 people and devastated many villages. And Darren Laing is in Sweden, where the spread of wild boar is becoming problematic.

Genre: Magazine Programme

When is Eorpa next on TV?

It's next showing on BBC Alba December 21st, 8:30pm and on BBC Alba December 23rd, 8:00pm. See more...