U certificateWhisper of the Heart is a Film programme that first aired in 1995 and has been classified a U certificate.

Whisper of the Heart is a 4 star programme

Image for the Film programme "Whisper of the Heart"

You may also like

  • Ponyo
    [2008, 4 Stars, Film]

Tags

Whisper of the Heart (1995)

Directed by
Yoshifumi Kondo

Sorry but we don't appear to have a description for Whisper of the Heart

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 120 minutes (approx)

Production Year: 1995

Rating:
4/5 Stars

Classification: U Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Youko Honna...Shizuku Tsukishima
Kazuo Takahashi...Seiji Amasawa
Takashi Tachibana...Yasunari Tsukishima
Shigeru Muroi...Asako Tsukishima
Shigeru Tsuyuguchi...The Baron
Keiju Kobayashi...Chikyu-Ya' shujin
Minami Takayama...Kousaka-sensei
Yorie Yamashita...Shiho Tsukishima
Mayumi Iizuka...Kinuyo
Toshio Suzuki