The Twilight Samurai is a Film programme that first aired in 2002.

The Twilight Samurai is a 4 star programme

Image for the Film programme "The Twilight Samurai"

Tags

The Twilight Samurai (2002)

Directed by
Yôji Yamada

A 19th-century samurai tries to protect a battered wife.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 138 minutes (approx)

Production Year: 2002

Rating:
4/5 Stars

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Hiroyuki Sanada...Seibei Iguchi
Rie Miyazawa...Tomoe Iinuma
Nenji Kobayashi...Choubei Kusaka
Ren Osugi...Toyotarou Kouda
Mitsuru Fukikoshi...Michinojo Iinuma
Kanako Fukaura
Hiroshi Kanbe...Naota
Miki Itô...Kayano Iguchi
Erina Hashiguchi...Ito Iguchi
Reiko Kusamura...Iguchi's Mother
Setsuko Tanaka
Kii Mizuno
Yuuki Natsusaka
Astushi Maeda
Tsukasa Sugawara