PG certificateThe Seven Samurai is a Film programme that first aired in 1956 and has been classified a PG certificate.

The Seven Samurai is a 5 star programme

Image for the Film programme "The Seven Samurai"

You may also like

Tags

The Seven Samurai (1956)

Directed by
Akira Kurosawa

Sorry but we don't appear to have a description for The Seven Samurai

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 240 minutes (approx)

Production Year: 1956

Rating:
5/5 Stars

Classification: PG Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Black and White

Cast

Takashi Shimura...Kambei Shimada
Toshirô Mifune...Kikuchiyo
Yoshio Inaba...Gorobei Katayama
Seiji Miyaguchi...Kyuzo
Minoru Chiaki...Heihachi Hayashida
Daisuke Katô...Shichiroji
Isao Kimura...Katsushiro Okamoto
Keiko Tsushima...Shino
Yukiko Shimazaki...Rikichi's Wife
Kamatari Fujiwara...Manzo father of Shino
Yoshio Kosugi...Mosuke
Bokuzen Hidari...Yohei
Yoshio Tsuchiya...Rikichi
Kokuten Kodo...Gisaku the Old Man
Jiro Kumagai...Peasant