12 certificateThe Emperor and the Assassin is a Film programme that first aired in 1999 and has been classified a 12 certificate.

The Emperor and the Assassin is a 4 star programme

You may also like

Tags

The Emperor and the Assassin (1999)

Directed by
Kaige Chen

Sorry but we don't appear to have a description for The Emperor and the Assassin

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 190 minutes (approx)

Production Year: 1999

Rating:
4/5 Stars

Classification: 12 Certificate

Production Country: France/Japan/China

Filmed in Colour

Cast

Image for Li GongLi Gong...Lady Zhao
Fengyi Zhang...Jing Ke
Zhou Sun...Dan Prince of Yan
Xiaohe Lu...General Fan Yuqi
Zhiwen Wang...Marquis Changxin
Kaige Chen...Lu Buwei
Yongfei Gu...Queen Mother
Benshan Zhao...Gao Jianli
Haifeng Ding...Qin Wuyang
Changjiang Pan...Prison Official
Xun Zhou...Blind Girl
Xuejian Li...Ying Zheng