18 certificateThe Eel is a Film programme that first aired in 1997 and has been classified a 18 certificate.

The Eel is a 3 star programme

Tags

The Eel (1997)

Directed by
Shohei Imamura

Sorry but we don't appear to have a description for The Eel

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 155 minutes (approx)

Production Year: 1997

Rating:
3/5 Stars

Classification: 18 Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Kôji Yakusho...Takuro Yamashita
Misa Shimizu...Keiko Hattori
Mitsuko Baisho...Misako Nakajima
Akira Emoto...Tamotsu Takasaki
Fujio Tsuneta...Jiro Nakajima
Sho Aikawa...Yuji Nozawa
Ken Kobayashi...Masaki Saito
Sabu Kawahara...Seitaro Misato
Etsuko Ichihara...Fumie Hattori
Tomorowo Taguchi...Eiji Dojima
Chiho Terada...Emiko Yamashita