18 certificateThe Boxer From Shantung is a Film programme that first aired in 1972 and has been classified a 18 certificate.

The Boxer From Shantung is a 4 star programme

Tags

The Boxer From Shantung (1972)

Directed by
Cheh Chang
,
Hsueh Li Pao

Sorry but we don't appear to have a description for The Boxer From Shantung

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 120 minutes (approx)

Production Year: 1972

Rating:
4/5 Stars

Classification: 18 Certificate

Production Country: Hong Kong

Filmed in Colour

Cast

Kuan Tai Chen...Ma Yung Chen introducing
Li Ching...Chin Ling-tzu
David Chiang...Tan Sze guest star
Mario Milano...Russian Boxer
Ching Tien...Li Tsai-chun - Champion 3 guest star
Feng Ku...Chang Chin-fa - Champion 2
Nan Chiang...Yang Shuang
Yi Feng...Fan A-ken - Champion 1
Kang-Yeh Cheng...Hsiao Chiang-pei
Ching Wang...Lu Pu - Champion 4
Hao Chen...Mr. Chin
Shang Yun Liang
Yen Tsan Tang
Lao Shen...Innkeeper
Wen Tai Li