15 certificateThe Banquet is a Film programme that first aired in 2006 and has been classified a 15 certificate.

The Banquet is a 3 star programme

Tags

The Banquet (2006)

Directed by
Xiaogang Feng

A loose adaptation of Hamlet set in an empire in chaos.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 125 minutes (approx)

Production Year: 2006

Rating:
3/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: China

Filmed in Colour

Cast

Image for Ziyi ZhangZiyi Zhang...Empress Wan
You Ge...Emperor Li
Daniel Wu...Prince Wu Luan
Xun Zhou...Qing Nu
Jingwu Ma...Minister Yin Taichang
Xiaoming Huang...General Yin Sun
Zhonghe Zhou...Chamberlain
Zeng Qiusheng...Governor Pei Hong
Xu Xiyan...Ling
Liu Yanbin...Messenger
Ma Lun...Pharmacist
Xiang Bin...Imperial Guard
Chunyu Zheng...Imperial Guard