15 certificateSukiyaki Western Django is a Film programme that first aired in 2007 and has been classified a 15 certificate.

Sukiyaki Western Django is a 3 star programme

Tags

Sukiyaki Western Django (2007)

Directed by
Takashi Miike

Sorry but we don't appear to have a description for Sukiyaki Western Django

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 110 minutes (approx)

Production Year: 2007

Rating:
3/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Hideaki Ito...Gunman
Masanobu Ando...Yoichi
Koichi Sato...Taira no Kiyomori
Kaori Momoi...Ruriko
Yûsuke Iseya...Minamoto no Yoshitsune
Renji Ishibashi...Village Mayor
Yoshino Kimura...Shizuka
Image for Quentin TarantinoQuentin Tarantino...Piringo
Takaaki Ishibashi...Benkei
Teruyuki Kagawa...Sheriff
Taigi Kobayashi
Toshiyuki Nishida
Shun Oguri...Akira
Masato Sakai...Taira no Shigemori
Hideaki Sato
Christian Storms
Yôji Tanaka