Sugata Sanshiro is a Film programme that first aired in 1943.

Sugata Sanshiro is a 3 star programme

Tags

Sugata Sanshiro (1943)

Directed by
Akira Kurosawa

An undefeated judo expert (Susumu Fujita) faces opponents and romance in 1880s Japan.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 120 minutes (approx)

Production Year: 1943

Rating:
3/5 Stars

Production Country: Japan

Filmed in Black and White

Cast

Denjirô Ôkôchi...Shogoro Yano
Susumu Fujita...Sanshiro Sugata
Yukiko Todoroki...Sayo Murai
Ryunosuke Tsukigata...Gennosuke Higaki
Takashi Shimura...Hansuke Murai Sayo's father
Ranko Hanai...Osumi Kodana
Sugisaku Aoyama...Tsunetami Iimura
Ichirô Sugai...Police Chief Mishima
Yoshio Kosugi...Master Saburo Kodama
Kokuten Kodo...Buddhist Priest
Michisaburo Segawa...Wada
Akitake Kôno...Yoshima Dan
Shôji Kiyokawa...Yujiro Toda
Kunio Mita...Kohei Tsuzaki
Akira Nakamura...Toranosuki Niiseki