15 certificateSeven Samurai is a Film programme that first aired in 1954 and has been classified a 15 certificate.

Seven Samurai is a 4 star programme

You may also like

Tags

Seven Samurai (1954)

Directed by
Akira Kurosawa

A poor village under attack by bandits recruits seven unemployed samurai to help them defend themselves.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 180 minutes (approx)

Production Year: 1954

Rating:
4/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Black and White

Cast

Toshirô Mifune...Kikuchiyo
Takashi Shimura...Kambei Shimada
Keiko Tsushima...Shino
Yukiko Shimazaki...Wife
Kamatari Fujiwara...Farmer Manzo
Daisuke Katô...Shichiroji
Isao Kimura...Katsushiro
Minoru Chiaki...Heihachi
Seiji Miyaguchi...Kyuzo
Yoshio Kosugi...Farmer Mosuke
Bokuzen Hidari...Farmer Yohei
Yoshio Inaba...Gorobei Katayama
Yoshio Tsuchiya...Farmer Rikichi
Kokuten Kôdô...Old Man Gisaku
Eijirô Tôno...Thief