15 certificateSamurai Commando Mission 1549 is a Film programme that first aired in 2005 and has been classified a 15 certificate.

Samurai Commando Mission 1549 is a 3 star programme

Tags

Samurai Commando Mission 1549 (2005)

Directed by
Masaaki Tezuka

Film adaptation of a Ryo Hanmura novel about a squadron of Japanese soldiers who enter a time-warp and find themselves transported back in time to feudal Japan.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 300 minutes (approx)

Production Year: 2005

Rating:
3/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Yosuke Eguchi...Yusuke Kashima
Kyoka Suzuki...Rei Kanzaki
Haruka Ayase...Nohime
Masatô Ibu...Dohsan Saito
Hoshi Ishida
Takeshi Kaga...Tsuyoshi Matoba/Oda Nobugana
Kazuki Kitamura...Shichibe Iinuma
Koji Matoba...Yoda
Akiyoshi Nakao...Tohsuke
Katsuhisa Namase...Akihiko Mori
Tomoya Nanami...Nagamine
Daisuke Shima...Mikuni
Shin Takuma...Koroku Hachisuga