15 certificateMongol is a Film programme that first aired in 2007 and has been classified a 15 certificate.

Mongol is a 4 star programme

Image for the Film programme "Mongol"

Tags

Mongol (2007)

Directed by
Sergey Bodrov

Recounting the early life of Genghis Khan who was a slave before going on to conquer half the world including Russia in 1206.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 121 minutes (approx)

Production Year: 2007

Rating:
4/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: Germany/Kazakhstan/Russia

Filmed in Colour

Cast

Aliya...Oelun
Tegen Ao...Charkhu
Tadanobu Asano...Temudjin
Ying Bai...Merchant with Golden Ring
Khulan Chuluun...Börte
Bao Di...Todoen
Bayertsetseg Erdenebat...Young Borte
Deng Ba Te Er...Daritai
You Er...Sorgan-Shira
Sai Xing Ga...Chiledu
Ba Yin Qi Qi Ge...Temulun
Ba De Rong Gui...Young Taichar
Sun Ben Hon...Monk
Zhang Jiong...Tangut Garrison Chief
Amadu Mamadakov...Targutai
Odnyam Odsuren...Young Temudjin
He Qi...Dai-Sechen
Li Jia Qi...Mungun
Bu Ren...Taichar
Su Ya La Su Rong...Girkhai