15 certificateMemories of Matsuko is a Film programme that first aired in 2006 and has been classified a 15 certificate.

Memories of Matsuko is a 4 star programme

Tags

Memories of Matsuko (2006)

Directed by
Tetsuya Nakashima

Sorry but we don't appear to have a description for Memories of Matsuko

Written by ,

Also known as "Kiraware Matsuko no isshô"

Genre: Film

Running Time: 155 minutes (approx)

Production Year: 2006

Rating:
4/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Miki Nakatani...Matsuko Kawajiri
Eita...Shou Kawajiri
Yusuke Iseya...Yoichi Ryu
Teruyuki Kagawa...Norio Kawajiri
Mikako Ichikawa...Kumi Kawajiri
Asuka Kurosawa...Megumi Sawamura
Akira Emoto...Tsunehiro Kawajiri
Gori...Shuji Okura
Shinji Takeda...Onodera
YosiYosi Arakawa...Kenji Shimazu
Hitori Gekidan...Takeo Okano
Magy...Det.
Shosuke Tanihara...Shunji Saeki
Takanori Takeyama...Vice-Principal
Masahiro Komoto...Man with Stand on School Trip