Kiru is a Film programme that first aired in 1968.

Kiru is a 4 star programme

Tags

Kiru (1968)

Directed by
Kihachi Okamoto

Two ronin get caught up in a game of murder and betrayal.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 115 minutes (approx)

Production Year: 1968

Rating:
4/5 Stars

Production Country: Japan

Filmed in Black and White

Cast

Tatsuya Nakadai...Genta
Etsushi Takahashi...Hanji
Naoko Kubo...Tetsutaro Oikawa
Shigeru Kôyama...Ayuzama
Akira Kubo...Monnosuke Takei
Seishiro Kuno...Daijiro Masataka
Nami Tamura
Tadao Nakamaru...Shoda Magobei
Eijirô Tono...Hyogo Moriuchi
Isao Hashimoto...Konosuke Fujii
Yoshio Tsuchiya...Matsuo Shinroku
Eisei Amamoto...Shimada Gendaiu
Kôichi Hashimoto
Yuriko Hoshi...Chino Majii
Shin Kishida...Arao Jurota