18 certificateKaksparsh is a Film programme that first aired in 2012 and has been classified a 18 certificate.

Kaksparsh is a 4 star programme

You may also like

Tags

Kaksparsh (2012)

Directed by
Mahesh Manjrekar

Sorry but we don't appear to have a description for Kaksparsh

Genre: Film

Running Time: 130 minutes (approx)

Production Year: 2012

Rating:
4/5 Stars

Classification: 18 Certificate

Production Country: India

Filmed in Colour

Cast

Sachin Khedekar...Hari Dada
Priya Bapat...Uma
Sanjay Kapre
Abhijit Kelkar...Mahadev
Saksham Kulkarni
Savita Malpekar...Aatya
Vaibhav Mangle...Upadhyay
Medha Manjrekar...Tara
Ketaki Mategaonkar...young Uma/Durga