18 certificateFive Deadly Venoms is a Film programme that first aired in 1978 and has been classified a 18 certificate.

Five Deadly Venoms is a 4 star programme

Tags

Five Deadly Venoms (1978)

Directed by
Cheh Chang

Sorry but we don't appear to have a description for Five Deadly Venoms

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 125 minutes (approx)

Production Year: 1978

Rating:
4/5 Stars

Classification: 18 Certificate

Production Country: Hong Kong

Filmed in Colour

Cast

Sheng Chiang...Yang Tieh
Chien Sun...Ma Chou/Kao Chin Scorpion
Phillip Kwok Chung-Fung...Ho Yuan-Hsin/Meng Tien-Hsia Lizard
Meng Lo...Liang Shen Toad
Pai Wei...Chi Tung Snake
Feng Lu...Chang Hsiao-Tien Centipede
Lung Wei Wang...Judge Wang
Feng Ku...Old Master Yuan Guest star
Dick Wei...Master
Shu Pei Sun...Constable Lin Kuang
Huang-Hsi Liu...Men Hua
Hui Huang Lin...Prison Gaoler
Ching Ho Wang...Constable
Lao Shen...Fruit vendor
Han Chen Wang...Prison Coroner