18 certificateDragon is a Film programme that first aired in 2011 and has been classified a 18 certificate.

Dragon is a 4 star programme

You may also like

Tags

Dragon (2011)

Beautiful young Princess Vanir enlists dashing adventurers Cador and Artemir to save her kingdom from an army of elves, an evil sorceress and a powerful dragon.

Genre: Film

Running Time: 120 minutes (approx)

Production Year: 2011

Rating:
4/5 Stars

Classification: 18 Certificate

Filmed in Colour

Cast

Donnie Yen...Liu Jin-Xi
Takeshi Kaneshiro...Det. Xu Bai-Jiu
Wei Tang...Ah Yu
Yu Wang...The Master
Kara Hui...The Master's wife
Wu Jiang...Xu's investigator
Kang Yu...Yan Dongsheng
Kenji Tanigaki...Yan's associate
Jia-Min Li...Liu Xiao-Tian
Wei Zheng...Liu Fang-Zheng
Xiaoran Li...Bai-Jiu's wife
Zun-Kui Chen...Butcher's child
Qing-Hua Cun...Young Thief's Father
Shou-Wei Cun...Villager
Shou-Ze Cun...Villager