15 certificateDevils on The Doorstep is a Film programme that first aired in 2000 and has been classified a 15 certificate.

Devils on The Doorstep is a 4 star programme

Image for the Film programme "Devils on The Doorstep"

Tags

Devils on The Doorstep (2000)

Directed by
Wen Jiang

Sorry but we don't appear to have a description for Devils on The Doorstep

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 174 minutes (approx)

Production Year: 2000

Rating:
4/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: China

Filmed in Colour

Cast

Wen Jiang...Ma Dasan
Yihong Jiang...Yu'er
Teruyuki Kagawa...Kosaburo Hanaya
Ding Yuan...Dong Hanchen
Zhijun Cong...Grandfather
Zi Xi...Liu Wang
Haibin Li...Me
Kenya Sawada...Inokichi Sakatsuka
Weidong Cai...Er Bozi
Lianmei Chen...Aunt
Yoshimoto Miyaji...Koji Nonomura
Qiang Chen...'One-Stroke' Liu
David Wu...Major Gao