Cargo 200 is a Film programme that first aired in 2007.

Cargo 200 is a 3 star programme

Tags

Cargo 200 (2007)

Directed by
Aleksey Balabanov

Sorry but we don't appear to have a description for Cargo 200

Written by

Genre: Film

Running Time: 100 minutes (approx)

Production Year: 2007

Rating:
3/5 Stars

Production Country: Russia

Filmed in Colour

Cast

Agniya Kuznetsova...Angelika
Aleksei Poluyan...Cap. Zhurov
Leonid Gromov...Artem Professor of Scientific Atheism
Aleksey Serebryakov...Aleksey
Leonid Bichevin...Valera
Natalya Akimova...Antonina Aleksey's Wife
Yuri Stepanov...Mikhail Col.
Mikhail Skryabin...Sunka
Sergei Aleksandrov
Valentina Andryukova
Konstantin Balakirev
Aleksandr Bashirov...Skinny Alcoholic
Alyona Falaleyeva
Yuliya Glazunova
Dmitri Karpov
Marina Korolkova
Dmitry Kubasov
Igor Malukhin
Lyalya Miropolskaya
Andrei Mokeyev