15 certificateAssembly is a Film programme that first aired in 2007 and has been classified a 15 certificate.

Assembly is a 4 star programme

Tags

Assembly (2007)

Directed by
Xiaogang Feng

A soldier fights to gain recognition for comrades who died during the Chinese Civil War.

Written by

Genre: Film

Running Time: 130 minutes (approx)

Production Year: 2007

Rating:
4/5 Stars

Classification: 15 Certificate

Production Country: HongKong/China

Filmed in Colour

Cast

Chao Deng...Zhao Erdou
Heng Fu...Luo - Guangtian
Jun Hu...Liu - Zeshui
Phil Jones...US Army Cap.
Fan Liao...Jiao Dapeng
Naiwen Li...Lv Kuangou
Quan Ren...Political Instructor
Yan Tang...Sun Guiqin
Baoqiang Wang...Maocai Jiang
Wenkang Yuan...Wang - Jincun
Hanyu Zhang...Gu Zidi
Shaokang Zhao...Lao Ciwei