Siubhal gu Seachd le Pluto is an Entertainment programme.

Tags

Siubhal gu Seachd le Pluto

Derek 'Pluto' Moireach le ceòl agus fealla-dhà air ar slighe dhachaigh. Sùil air spòrs ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta. Music and entertainment with Derek 'Pluto' Murray.

Genre: Entertainment

Running Time: 90 minutes (approx)

When is Siubhal gu Seachd le Pluto next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 5:30pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 5:30pm. See more...