Siubhal gu Seachd le Pluto is an Entertainment programme.

Tags

Siubhal gu Seachd le Pluto

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà! Òrain bho bhliadhna shònraichte air 'Seachdain sna Charts'. Music and entertainment with Derek 'Pluto' Murray, including 'This Week in the Charts'.

Genre: Entertainment

Running Time: 90 minutes (approx)

When is Siubhal gu Seachd le Pluto next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal May 28th, 5:15pm and on BBC Radio Nan Gaidheal May 29th, 5:30pm. See more...