Siubhal gu Seachd le Pluto is an Entertainment programme.

Tags

Siubhal gu Seachd le Pluto

Ceòl, spòrs, fealla-dhà! Òrain 'Charts' na seachdain-sa bho bhliadhna shònraichte. 'Tam' a' toirt sùil air tachartasan spòrs. Entertainment and music with Derek 'Pluto' Murray.

Genre: Entertainment

Running Time: 90 minutes (approx)

When is Siubhal gu Seachd le Pluto next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal March 27th, 5:30pm and on BBC Radio Nan Gaidheal March 28th, 5:30pm. See more...