Siubhal gu Seachd le Pluto is an Entertainment programme.

Tags

Siubhal gu Seachd le Pluto

Ce?l agus fealla-dhÓ air ar slighe dhachaigh. S¨il air sp?rs ionadail, nÓiseanta agus eadar-nÓiseanta. Music, entertainment and the latest sports news. 08000 967050.

Genre: Entertainment

Running Time: 90 minutes (approx)

When is Siubhal gu Seachd le Pluto next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal September 25th, 5:30pm and on BBC Radio Nan Gaidheal September 26th, 5:30pm. See more...