Siubhal gu Seachd le Pluto is an Entertainment programme.

Tags

Siubhal gu Seachd le Pluto

Ce?l, sp?rs agus fealla-dhÓ. Êrain 'Charts' na seachdain-sa bho bhliadhna sh?nraichte agus 'Tam' a' toirt s¨il air tachartasan sp?rs. Entertainment and music with Derek 'Pluto' Murray.

Genre: Entertainment

Running Time: 90 minutes (approx)

When is Siubhal gu Seachd le Pluto next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal December 12th, 5:30pm and on BBC Radio Nan Gaidheal December 13th, 5:30pm. See more...