Siubhal gu Seachd le Pluto is an Entertainment programme.

Tags

Siubhal gu Seachd le Pluto

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek Moireach. Entertainment and the latest sports news with Derek 'Pluto' Murray.

Genre: Entertainment

Running Time: 90 minutes (approx)

When is Siubhal gu Seachd le Pluto next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 5:30pm and on BBC Radio Nan Gaidheal August 21st, 5:30pm. See more...