A' Mire ri Mòir is an Entertainment programme.

Tags

A' Mire ri Mòir

19/12/2018. Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ci¨il. mor@bbc.co.UK. Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music.

Genre: Entertainment

Running Time: 117 minutes (approx)

When is A' Mire ri Mòir next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal December 20th, 10:00am. See more...