A' Mire ri Mòir is an Entertainment programme.

Tags

A' Mire ri Mòir

Tha i beachdail, tha i be?thail agus tha Morag Dh?mhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ci¨il 's taghadh de dh'?rain GhÓidhlig agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh se?rsa ?ran GÓidhlig, ce?l na pýoba agus cuideachd ce?l a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dÞ tha dol agaibhse agus ar naidheachdan le bhith fÓgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no sgrýobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.UK no f?naibh an asgaidh gu 08000 96 7050. Join Morag Macdonald for her great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Morag's company as she broadcasts live. Please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.UK or freephone the studio on 08000 96 70 50.

Genre: Entertainment

Running Time: 117 minutes (approx)

When is A' Mire ri Mòir next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:03am and on BBC Radio Nan Gaidheal October 17th, 10:00am. See more...