A' Mire ri Mòir is an Entertainment programme.

Tags

A' Mire ri Mòir

Tha Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for traditional Gaelic music.

Genre: Entertainment

Running Time: 117 minutes (approx)

When is A' Mire ri Mòir next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal July 24th, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal July 25th, 10:00am. See more...