A' Mire ri Mòir is an Entertainment programme.

Tags

A' Mire ri Mòir

Tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for lively banter and traditional Gaelic music.

Genre: Entertainment

Running Time: 117 minutes (approx)

When is A' Mire ri Mòir next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal May 25th, 10:00am. See more...