A' Mire ri Mòir is an Entertainment programme.

Tags

A' Mire ri Mòir

Tha Morag Dhòmhnallach a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Morag MacDonald for a great choice of traditional Gaelic music.

Genre: Entertainment

Running Time: 117 minutes (approx)

When is A' Mire ri Mòir next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal May 28th, 10:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal May 29th, 10:03am. See more...