A' Mire ri Mòir is an Entertainment programme.

Tags

A' Mire ri Mòir

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead for a great choice of traditional Gaelic music.

Genre: Entertainment

Running Time: 117 minutes (approx)

When is A' Mire ri Mòir next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 10:03am and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:03am. See more...