Beag air Bheag is an Education programme.

Image for Education programme "Beag air Bheag"

Next Show Times

Seasons in Detail

Beag air Bheag: Episode 9

Series 10, episode 9

Ma tha sibh ag ionnsachadh Gàidhlig agus sibh dèidheil air leughadh, 's ann dhuibhse a tha am prògram sònraichte seo. Thairis air an t-sreath seo de Bheag air Bheag, tha sinn air a bhith a' coinneachadh ri cuid de dh'ùghdaran Gàidhlig an latha an-diugh agus a' faighinn blasad dhen chuid sgrìobhaidh. Anns a' phrògram seo tha sinn a' toirt sùil air ais air cuid de na sgrìobhaichean a ghabh pàirt san t-sreath