A' Pholainn/Poland Stories is an Education programme.

Tags

A' Pholainn/Poland Stories

Bun-sgoil/Primary School. Sealladh air dòigh beatha na Pòlainn san latha an-diugh le prìomhachas air a thoirt do chultar, gnìomhachas agus caitheamh-beatha mhuinntir na dùthcha. Tha am prògram air a dhealbh do chlann sa bhun-sgoil. An insight into Poland's colourful culture, industry and people for primary learners. episode 1.

Genre: Education

Running Time: 60 minutes (approx)

When is A' Pholainn/Poland Stories next on TV?

It's next showing on BBC Alba January 24th, 6:00pm and on BBC Alba January 25th, 6:00pm. See more...