Am Prionnsa Beag/The Little Prince is a Drama programme.

Image for the Drama programme "Am Prionnsa Beag/The Little Prince"

Tags

Am Prionnsa Beag/The Little Prince

Planaid A' Ghugaig Mhòir/The Planet Of The Bubble Gob. Chithear am Prionnsa Beag agus a dheagh charaid a Sionnach a' falbh anns na speuran bho phlanaid gu planaid a deanamh mathas anns a h-uile àite dhan tèid iad. An tèid aige air gach planaid a shàbhaladh, a dean a nàmhaid a Nathair an gnothach air agus a faigh e airais a dh'ionnsaigh a Ròs ghràdhach aige fhein? Anns a phrògram sònrachte seo airson a Nollaig, tha Am Prionnsa agus a Sionnach a strì an aghaidh a Ghugag Mhòir agus a feuchainn ri cuaintean an t-saoghail a shàbhaladh. Follow the Little Prince and his trusted friend the Fox as they journey throughout the galaxy, travelling from planet to planet, spreading harmony and a force of good nature wherever they go.

Genre: Drama

When is Am Prionnsa Beag/The Little Prince next on TV?

It's next showing on BBC Alba January 4th, 2018, 5:50pm and on BBC Alba January 6th, 2018, 6:25pm. See more...