Pentre Bach is a Childrens programme.

Image for the Childrens programme "Pentre Bach"

Tags

Pentre Bach

Daeth yr amser i Jac y Jwc a Jini i ddweud wrth rieni Jini eu bod wedi dyweddïo, ond mae rhywbeth wedi mynd o'i le yn y gegin. Wedi'r cyfan, does dim mwg heb dân?

Genre: Childrens

Running Time: 15 minutes (approx)

When is Pentre Bach next on TV?

It's next showing on S4C Digital Tomorrow, 9:45am and on S4C Digital January 30th, 9:45am. See more...