BB agus Bellag is a Childrens programme.

Tags

BB agus Bellag

Tha Bellag ag ionnsachadh mu dheidhinn cumaidhean. Tha Bellag a'cuideachadh Calum Coineanach gus rothan ùr fhaighinn airson a charbad aige gus an tèid e nas luaithe. Children's animated series. Bellag learns different shapes and helps Caoilte Coinín choose new wheels for his chariot so that it can go faster. episode 3.

Genre: Childrens

Running Time: 5 minutes (approx)

When is BB agus Bellag next on TV?

It's next showing on BBC Alba Today, 5:50pm and on BBC Alba July 22nd, 4:55pm. See more...