Aileag is a Childrens programme.

Tags

Aileag

Prògram don chloinn le ceòl, còmhradh, fiosrachadh agus fealla-dhà, post-dealain: aileag@bbc.co.uk.

Genre: Childrens

When is Aileag next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal April 3rd, 2:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal April 4th, 12:00pm. See more...

Main Cast

Marie Duke
Marie Matheson