Gleus is a Music programme.

Tags

Gleus

Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach. Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Debussy, Grieg, Arvo Part agus gu leòr eile.

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Gleus next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal December 9th, 4:00pm. See more...

Main Cast

John Murray