Coinneach Maclomhair is a Talk Show programme.

Tags

Coinneach Maclomhair

An-diugh dÞ a tha d¨thchannan eile anns an EU a' faireachadh mu dheidhinn Brexit? Today how do other EU countries feel about Brexit? bbc.co.UK/coinneach. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Talk Show

When is Coinneach Maclomhair next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tonight, 9:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 9:00am. See more...