Spòrs na Seachdain is a Sport programme.

Tags

Spòrs na Seachdain

Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Derek MacAoidh. Local, national and international sport presented by Derek MacKay.

Genre: Sport

When is Spòrs na Seachdain next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal November 25th, 9:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal December 2nd, 9:00am. See more...