Fior Bhall-coise/Extreme Football is a Sport programme.

Image for the Sport programme "Fior Bhall-coise/Extreme Football"

Tags

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Tha Sammy agus Zahra air mòran ùine a chur seachad còmhla agus tha fathannan a' dol gu bheil iad ann an trom ghaoil! Ach chan eil Bràithrean Del Toro idir riaraichte leis a seo 's tha iad a' feuchainn an dìcheall cùisean a chur ceàrr eadar an dithis! Children's animated series. After spending lots of time together, rumours start to circulate that Sammy and Zahra have fallen in love. However, the Del Tora brothers are unhappy about this and attempt to cause trouble between the two lovebirds. episode 3.

Genre: Sport

Running Time: 25 minutes (approx)

When is Fior Bhall-coise/Extreme Football next on TV?

It's next showing on BBC Alba January 19th, 6:10pm and on BBC Alba January 20th, 6:10pm. See more...