Fior Bhall-coise/Extreme Football is a Sport programme.

Image for the Sport programme "Fior Bhall-coise/Extreme Football"

Tags

Fior Bhall-coise/Extreme Football

Tha na Del Toros ri dùbhlan eile an-diugh! Chan eil e comasach do Ines a bhith a' ball-spèillidheachd agus thathar ag iarraidh air an sgioba gu lèir an geama a chluich san dòigh seo. An tèid aca air trèanadh a thoirt do Ines ann an ùine? Children's animated series. The Del Toros have challenged the team to play their entire match on blades, but Ines doesn't know how to rollerblade. Will he have enough time to learn? episode 12.

Genre: Sport

Running Time: 25 minutes (approx)

When is Fior Bhall-coise/Extreme Football next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tomorrow, 6:10pm and on BBC Alba March 26th, 6:35pm. See more...