Dèanamaid Adhradh is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh

Seirbheis còmhla ris an Urr Iain MacAsgaill, Eaglais Shaor Shruighlea. Gaelic service conducted by the Rev Iain MacAskill, Stirling Free Church. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 3:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal November 26th, 9:00am. See more...