Dèanamaid Adhradh is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh

Seirbheis còmhla ris an Urr Pòl Moireach, ministear ùr san Eaglais Shaor. A Gaelic service conducted by newly licensed minister Paul Murray from the Free Church. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 9:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 3:00pm. See more...