Dèanamaid Adhradh is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh

Seirbheis còmhla ris an Urr Iain Mac a' Ghobhainn, Eaglais Shaor Leantainneach na Hearadh Gaelic service conducted by Rev Iain Smith, Free Church (Continuing) Harris.

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal April 30th, 9:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal April 30th, 3:00pm. See more...