Dèanamaid Adhradh is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh

Còmhla ris an Urr Coinneach Dòmhnallach, ministear-cuideachaidh an Eaglais na h-Alba. Gaelic service conducted by Rev Kenneth MacDonald, assistant-minister Church of Scotland. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal August 26th, 9:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal August 26th, 3:00pm. See more...