Dèanamaid Adhradh is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh

Seirbheis còmhla ris an Urr Eachann MacCoinnich a tha na mhinistear san Arm. Gaelic religious service conducted by Army Chaplain, Rev Hector MacKenzie.

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 9:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 3:00pm. See more...