Dèanamaid Adhradh is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh

An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu. Seirbheis còmhla ris an Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu. A service conducted by Rev Kenneth Stewart, Reformed Presbyterian Church, Glasgow.

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal January 20th, 9:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal January 20th, 3:00pm. See more...