Dèanamaid Adhradh is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh

C?mhla ri D?mhnall Iain Moireasdan, soisgeulaiche, An Eaglais Shaor Leantainneach, Inbhir Nis. A Gaelic religious service with Donald J Morrison, evangelist, Free Church Continuing.

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal December 4th, 9:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal December 4th, 3:00pm. See more...