Dèanamaid Adhradh Tasglann is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh Tasglann

Seirbheis Ó tasglann a' BhBC c?mhla ris an Urr MÓiri Byers bho Eaglais na h-Alba 2004. Gaelic archive service from 2004 with Rev Mairi Byers, Church of Scotland.

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh Tasglann next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 9:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal November 26th, 9:00pm. See more...