Dèanamaid Adhradh Tasglann is a Religious programme.

Tags

Dèanamaid Adhradh Tasglann

Seirbheis bho 1993 còmhla ris an Urr Ruairidh MacFhionghuin, Eaglais na h-Alba. Gaelic religious service from 1993 with Rev Roddy MacKinnon, Church of Scotland.

Genre: Religious

When is Dèanamaid Adhradh Tasglann next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal September 23rd, 9:00pm. See more...