Aithris na Maidne is a News programme.

Tags

Aithris na Maidne

Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta gach madainn còmhla ri sgioba-naidheachd Radio nan Gàidheal.

Genre: News

When is Aithris na Maidne next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal September 28th, 7:30am and on BBC Radio Nan Gaidheal September 29th, 7:30am. See more...