Aithris na Maidne is a News programme.

Tags

Aithris na Maidne

Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn. Local, national and international news.

Genre: News

When is Aithris na Maidne next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal July 23rd, 7:30am and on BBC Radio Nan Gaidheal July 24th, 7:30am. See more...