Aithris na Maidne is a News programme.

Aithris na Maidne

Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta gach madainn.

Genre: News

When is Aithris na Maidne next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 7:30am and on BBC Radio Nan Gaidheal December 12th, 7:30am. See more...