A' Ghaidhealtachd/Highlands is a Nature programme.

Tags

A' Ghaidhealtachd/Highlands

Seumas Dòmhnallach ag aithris air cridhe fiadhaich na h-Alba, A' Ghàidhealtachd. De na ràithean uile, 's ann as t-samhradh gu h-àraidh a tha Ghàidhealtachd a' tighinn beò. Seo an ràith as torraiche, le muir is tìr a' toirt seachad am beairteas. Seumas MacDonald narrates a series about the wildlife of the Scottish Highlands. Of all seasons in the Highlands, summer is the most intense. But it's also the richest, with seas and mountains yielding their greatest bounty. episode 2.

Genre: Nature

Running Time: 60 minutes (approx)

When is A' Ghaidhealtachd/Highlands next on TV?

It's next showing on BBC Alba February 25th, 9:00pm and on BBC Alba February 27th, 9:00pm. See more...