Sruth na Maoile is a Music programme.

Tags

Sruth na Maoile

Màiri Anna NicUalraig agus Seán Ó hÉanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn bho leithid Alasdair MacIlleBhàin agus Dónal Clancy. Music from Scotland and Ireland. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 28 minutes (approx)

When is Sruth na Maoile next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal July 30th, 11:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal August 1st, 4:00pm. See more...