Sruth na Maoile is a Music programme.

Tags

Sruth na Maoile

MÓiri Anna NicUalraig agus SeÓn O hEanaigh le ce?l Ó Alba 's ?irinn bho leithd Kaela Rowan, Edel Vaughan, Mouth Music agus Blazin' Fiddles. Mary Ann and SeÓn present Celtic music. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 28 minutes (approx)

When is Sruth na Maoile next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal December 11th, 11:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal December 13th, 4:00pm. See more...