Sruth na Maoile is a Music programme.

Tags

Sruth na Maoile

Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn bho leithid Capercaillie agus Four Winds. Featuring tracks from Capercaillie, Four Winds, Dàimh and Blair Douglas.

Genre: Music

Running Time: 28 minutes (approx)

When is Sruth na Maoile next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 4:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tonight, 10:30pm. See more...