Sàr Chlàr is a Music programme.

Tags

Sàr Chlàr

Taghadh de dh'òrain bho'n chlàr aig Julie Fowlis- sin "Gach Sgeul", leis an t-seinneadair Mairead Nic 'Ill' Fhiallain. Margaret MacLellan selects tracks from Gach Sgeul by Julie Fowlis. series 6, episode 1 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Sàr Chlàr next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal March 7th, 4:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal March 7th, 10:30pm. See more...