Sàr Chlàr is a Music programme.

Tags

Sàr Chlàr

Coinneach Moireasdan ann an c?mhradh ri Patsi Nicchoinnich is e a' taghadh ?rain bho'n chuirm be? aig Queen 'Live at Wembley Stadium'. Coinneach Morrison with tracks from Queen. series 7, episode 4 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Sàr Chlàr next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal April 29th, 11:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal May 1st, 4:00pm. See more...