Sàr Chlàr is a Music programme.

Tags

Sàr Chlàr

Òrain bho'n chiad chlàr aig Caitlin NicAonghais, "Òg Mhaduinn Shamhraidh" leis an t-seinneadair òg Gàidhlig, Eoghann Dòmhnallach. Eoghann Macdonald selects his favourite record. series 6, episode 8 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Sàr Chlàr next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 11:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal May 2nd, 4:00pm. See more...