Sàr Chlàr is a Music programme.

Tags

Sàr Chlàr

Taghadh de dhàin spioradail bho'n chlàr aig Keith is Krystyn Getty, leis an t-seinneadair Jenna Chuimeanach. Jenna Cumming talks about the music of Keith and Krystyn Getty. series 6, episode 3 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Sàr Chlàr next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal March 26th, 11:00am and on BBC Radio Nan Gaidheal March 28th, 4:00pm. See more...