Sàr Chlàr is a Music programme.

Tags

Sàr Chlàr

Màiri NicAonghais ann an còmhradh ri Patsi NicChoinnich mu dheidhinn a' chlàr spioradail aig Ron Block, Doorway. Mairi MacInnes chats to Patsi MacKenzie about her favourite record. series 6, episode 12 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 57 minutes (approx)

When is Sàr Chlàr next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 4:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tonight, 10:30pm. See more...