Crùnluath is a Music programme.

Tags

Crùnluath

Taghadh de che?l na pýoba. Cluinnear puirt bho leithid Iain MacAonghais, Stuart Liddell, Niall Sti¨bhart agus Ailean D?mhnallach. Cailean MacLean with a selection of pipe music. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Music

Running Time: 60 minutes (approx)

When is Crùnluath next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 1:30pm and on BBC Radio Nan Gaidheal June 29th, 4:00pm. See more...