12 certificateThe Flowers of War is a Film programme that first aired in 2011 and has been classified a 12 certificate.

The Flowers of War is a 4 star programme

Image for the Film programme "The Flowers of War"

Tags

The Flowers of War (2011)

Directed by
Yimou Zhang

Sorry but we don't appear to have a description for The Flowers of War

Written by

Genre: Film

Running Time: 120 minutes (approx)

Production Year: 2011

Rating:
4/5 Stars

Classification: 12 Certificate

Production Country: China/Hong Kong

Filmed in Colour

Cast

Image for Christian BaleChristian Bale...John Miller
Ni Ni...Yu Mo
Xinyi Zhang...Shu
Tianyuan Huang...George Chen
Xiting Han...Yi
Doudou Zhang...Ling
Dawei Tong...Major Li
Atsuro Watabe...Col. Hasegawa
Kefan Cao...Mr. Meng
Yangchunzi Yuan...Mosquito
Jia Sun...Hua
Yuemin Li...Dou
Bai Xue...Lan
Takashi Yamanaka...Lt. Asakura
Shigeo Kobayashi...Lt. Kato