18 certificateSister Street Fighter is a Film programme that first aired in 1974 and has been classified a 18 certificate.

Sister Street Fighter is a 3 star programme

Tags

Sister Street Fighter (1974)

Directed by
Kazuhiko Yamaguchi

A beauty (Sue Shiomi) helps a deadly karate expert (Sonny Chiba) exact revenge for her brother's disappearance.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 90 minutes (approx)

Production Year: 1974

Rating:
3/5 Stars

Classification: 18 Certificate

Production Country: Japan

Filmed in Colour

Cast

Etsuko Shihomi...Li Koryu
Emi Hayakawa...Emi Hayakawa
Sanae Ôhori...Shinobu Kojo
Bin Amatsu...Shigetomi Kakuzaki
Sonny Chiba...Seiichi Hibiki
Masashi Ishibashi...Kazunao Inubashiri
Tatsuya Kameyama...Shimura
Ryoichi Koike...Tesshin Uesu
Hio Koji...Gomaru Akasawa
Hiroshi Kondô...Li Gyokudo
Hideo Kosuge...Tomoyuki Obayashi
Akira Kuji...Neret
Toshio Minami...Ma Ba-Yuan
Kengo Miyaji...Kizaki
Hiroshi Miyauchi...Li Mansei
Hisao Mizoguchi...Tettoso
Tatsuya Nanjo...Jiro
Kenji Ohba
Kazuyuki Saito...Sakura
Kazuji Sato...Go Naito