18 certificateCity of Gold - Mumbai 1982: Ek Ankahee Kahani is a Film programme that first aired in 2010 and has been classified a 18 certificate.

City of Gold - Mumbai 1982: Ek Ankahee Kahani is a 3 star programme

Tags

City of Gold - Mumbai 1982: Ek Ankahee Kahani (2010)

Directed by
Mahesh Manjrekar

An impoverished family faces challenges and obstacles after strikes shut down Mumbai's mills.

Written by ,

Genre: Film

Running Time: 150 minutes (approx)

Production Year: 2010

Rating:
3/5 Stars

Classification: 18 Certificate

Production Country: India

Filmed in Colour

Cast

Sachin Khedekar...Arvind Rane
Seema Biswas...Lakshmi G. Dhuri/Aai
Ankush Chaudhari...Giri Dhuri/Baba
Satish Kaushik...Mama
Siddarth Jadhav...Ganesh 'Ganya' G. Rahate/Speedbreaker
Shashank Shende...Anna G. Dhuri
Sameer Dharmadhikari...Mahendra
Karan Patel...Naru G. Dhuri
Veena Jamkar...Manju G. Dhuri/Manju A. Rane
Kashmira Shah...Mami
Vinit Kumar...Mohan G. Dhuri
Vinay Apte...Govind Rahate
Nitin Jadhav
Ganesh Yadav...Parshya Bhai
Kishore Pradhan...Khetaan