Sgeulachd Beatha is an Entertainment programme.

Tags

Sgeulachd Beatha

Ailean Caimbeul a' còmhradh ri Ina Pheutan, a tha aois 99, am Baile MhicCuithein san Eilean Sgitheanach. Allan Campbell talks to with Beaton from Balmaqueen, Skye.

Genre: Entertainment

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Sgeulachd Beatha next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:00pm. See more...